Sri, 24.07.2024. 02:11

Pravila zaštite podataka Udruge "Portić"

Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" (dalje u tekstu: Udruga) u svom radu posvećuje i posebnu pozornost zaštiti osobnih podataka. Ova Pravila zaštite podataka (dalje u tekstu: Pravila) odnose se i na obradu osobnih podataka na web stranici Udruge www.udruga-portic.hr. Njima se regulira prikupljanje podataka, obrada i postupci korištenja istih kao i prava korisnika prilikom obrade podataka od strane Udruge.

Pravila se mogu mijenjati u skladu s važećim pravnim okvirom. U tom slučaju, Udruga će izmjene Pravila objaviti na svojoj web stranici. U slučaju značajnih promjena koje uvelike utječu na način obrade podataka Udruga će korisnike obavijestiti i e-poštom ili putem usluge pretplate koja je moguća putem aplikacije na web stranici Udruge. I novoj i staroj verziji Pravila bit će moguće pristupiti putem web stranice Udruge.

Za bilo kakva pitanja ili pojašnjenja vezana uz zaštitu osobnih podataka moguće je kontaktirati Udrugu putem e-pošte na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili poštom na: Udruga Portić, Trg Svete Barbare 5 (1. kat), 51000 Rijeka.

SADRŽAJ PRAVILA ZAŠTITE PODATAKA

1. Vrsta i opseg podataka koji se prikupljaju
2. Način korištenja prikupljenih podataka
3. Dijeljenje prikupljenih podataka
4. Informatička sigurnost
5. Pristup i upravljanje Vašim osobnim podacima

1. Vrsta i opseg podataka koji se prikupljaju

Osobni podaci
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka pojam "osobni podaci" znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Prilikom učlanjivanja ili prijave za volontiranje, Udruga će od Vas zatražiti određene osobne podatke, a to su: ime i prezime, datum rođenja, OIB, zanimanje ili zaposlenje te podaci potrebni za kontakt poput poštanske adrese, e-mail adrese ili broj telefona i mobitela.

Za korištenje web stranice nije obvezna prijava, niti članstvo u Udruzi. Moguće je prikupljanje pojedinih podataka, poput IP adrese, radi pružanja usluge i poboljšanja korisničkog iskustva.

Podaci o djeci

Podatke koje Udruga prikuplja o djeci mlađoj od 16 godina prikupljeni su isključivo uz suglasnost roditelja/skrbnika.

2. Način korištenja prikupljenih podataka

Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo radi izvršavanja obveza i propisanih ciljeva Udruge. Takve aktivnosti mogu uključivati:

• prilagođavanje web stranica i poboljšanje usluge;
• slanje informacija ili novosti o radu Udruge - poštom, e-poštom ili drugim sredstvima
• slanje informacija o promjenama uvjeta rada, uključujući Pravila zaštite podataka
• ispunjavanje zakonskih obveza
• vođenje evidencije o članstvu
• sudjelovanje u projektima, akcijama i programima Udruge

U svakom trenutku možete kontaktirati Udrugu ukoliko ne želite da se Vaši osobni podaci koriste u neku od navedenih svrha.

Sigurnost osobnih podataka
Osobni podaci prikupljeni na računalnim poslužiteljima zaštićeni su od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otkrivanja. Sve osobne podaci zaštićeni su odgovarajućim fizičkim, tehničkim i organizacijskim mjerama.
Svaki član Udruge ima pravo uvida u osobne podatke koji se o njemu obrađuju, dok se pravo uvida u osobne podatke drugih članova Udruge omogućuje samo u odnosu na nužne podatke (kao što su primjerice ime i prezime člana i datum pristupanja članstvu u Udruzi), dok se svi ostali podaci (primjerice OIB, privatne adrese, datum rođenja člana) na primjeren način zaštićuju od neovlaštenog pristupa.

Pohrana osobnih podataka
Udruga koristi osobne podatke u periodu određenom pozitivnim propisima kojima se regulira rad Udruge i pojedine aktivnosti Udruge.
Kada prestane potreba za obradom osobnih podataka, isti se brišu ili anonimiziraju.
Ukoliko odlučite povući svoj pristanak ili zabraniti Udruzi korištenje Vaših kontakt podataka, isto ne utječe na zakonitost uporabe osobnih podataka do trenutka povlačenja privole.

3. Dijeljenje prikupljenih podataka

Prikupljeni podaci ne dijele se bez pristanka ispitanika, osim u slučajevima predviđenima zakonom, primjerice, radi postupanja prema nalogu nadležnih državnih tijela.

4. Informatička sigurnost

Poveznice na vanjske web stranice
Web stranica Udruge sadrži poveznice na druge web stranice, ili interaktivne mini programe. Ove značajke mogu prikupiti Vašu IP adresu, oznaku stranice i postaviti kolačić kako bi se omogućilo ispravno funkcioniranje stranice. Daljnje korištenje vanjskih web stranica i njihovih usluga nije u nadležnosti Udruge Portić.

Oglašavanje
Udruga Portić ne koristi oglasne mreže treće strane za prikazivanje oglasa na web stranici Udruge. Na web stranici istaknuti su isključivo pokrovitelji ili donatori Udruge, zaklade i fondovi, a sve u svrhu ispunjavanja obveza iz ugovora o poslovnoj suradnji.

5. Pristup i upravljanje Vašim osobnim podacima

Svaki ispitanik (korisnik, član Udruge) ima pravo na:
• transparentnost
• pristup podacima
• pravo na ispravak podataka ili nadopunu podataka
• brisanje ("pravo na zaborav")
• pravo na ograničenje obrade
• pravo na prenosivost
• pravo na prigovor
• pravo usprotiviti se donošenju automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje)

U svakom trenutku moguće je kontaktirati Udrugu putem e-pošte na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili poštom na: Udruga Portić, Trg Svete Barbare 5 (1. kat), 51000 Rijeka, radi ostvarivanja navedenih prava ili ukoliko smatrate da Vam je ostvarivanje nekog od navedenih prava onemogućeno ili je došlo do kršenja istih. Ovlašteni ste obratiti se i Agenciji za zaštitu osobnih podataka kao tijelu nadležnom za provedbu postupaka iz područja zaštite osobnih podataka.