Objavljeni rezultati natječaja za 2014.!

1.Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece - Portić u suradnji s partnerima Centrom za socijalnu skrb, Udrugom za zaštitu obitelji U.Z.O.R. iz Rijeke i Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" iz Zagreba započinje s pripremama za provedbu projekta "Rijeka podrške – Rastimo zajedno", Radionice su namijenjene roditeljima koji se nose s višestrukim rizicima… Projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva socijalne politike i mladih i Ministarstva obrazovanja i sporta RH.

2. Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece - Portić u suradnji s partnerima gradskom knjižnicom Rijeka, Udrugom za promicanje potreba djece i mladih – Smiješak za sve iz Zagreba i ove godine nastavlja s provedbom projekta "Pripovjedač/ica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida", projekt se provodi zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva zdravlja RH i potpori Grada Rijeke, Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Objava za prijavu volontera i terminu održavanju pripremnog seminara biti će tijekom rujna 2014.