Brošura o projektima Europskog socijalnog fonda

Support

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je informativnu brošuru o uspješno provedenim projektima financiranim od strane Europskog socijalnog fonda među kojima je i projekt SUPPORT u kojem je sudjelovala Udruga Portić. Više informacija o brošuri možete pronaći na linku: https://udruge.gov.hr/vijesti/iskustva-organizacija-civilnoga-drustva-u-provedbi-projekata-europskog-socijalnog-fonda/3561, a brošuru možete prelistati na linku: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/brosura_web.pdf. Članak o provedbi projekta u Udruzi Portić nalazi se na 41. stranici.