Udruga Portić predstavila rezultate projekta SUPPORT

Udruga Portić predstavila je u Gradskoj vijećnici rezultate projekta SUPPORT – Sustavna Podrška za Podršku RodiTeljstvu, financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda. Riječ je o programu koji je Udruga Portić zajedno s Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ iz Zagreba i udrugom "Korak dalje" iz Daruvara provodila tijekom 2015. i 2016. godine radi podizanja razine kvalitete provedbe programa podrške roditeljstvu na području grada Rijeke i cijele Hrvatske. Više pročitajte na portalu Grada Rijeke...