Edukacija u Žminju

Edukacija u Žminju

U organizaciji Udruge Portić, 30. svibnja 2015. u Dječjem vrtiću "Rapčići" u Žminju održat će se drugi modul edukacije "Tehnike i aktivnosti utemeljene na Terapiji igrom". Uz teoretski dio, radionice obuhvaćaju različite modalitete Terapije igrom i sudionicima pružaju prigodu da iskustveno dožive tehnike praćenja i promatranja djece. Praktični dio osmišljen je kao bi se ove tehnike mogle koristiti u grupnom i individualnom radu s djecom te kroz njih primijeniti stečena znanja. Edukacija je namijenjena odgojiteljima i stručnim suradnicima, voditeljica je Iva Lafta, mag edukacijske rehabilitacije.