Sri, 24.07.2024. 01:17

Udruga "Portić"

Udruga "Portić"

Mi smo Udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" iz Rijeke i mi zaista brinemo o našoj djeci. Osnovani smo u rujnu 2006. godine i dosad smo pokrenuli nekoliko vrlo važnih projekata i programa te više različitih aktivnosti namijenjenih djeci, roditeljima i široj zajednici. Aktualni projekti i aktivnosti kojima se bavi Udruga jesu:


Udruga "Portić" je od 2017. do 2019. godine bila korisnica Institucionalne podrške koju dodjeljuje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Ovom vrstom podrške potiče se daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti te se osigurava njena stabilnost i razvoj. Udruga provodi razne kreativne radionice poput radionica šivanja, pletenja i heklanja te izrade raznih rukotvorina od filca te ljetne kreativne radionice "Pod riječkim suncobranom", čime je pružena podrška zaposlenim roditeljima tijekom ljetnih školskih praznika.

Udruga godišnje ima oko 250 volontera, a svake godine ostvari između osam i deset tisuća volonterskih sati.

 NAŠA VIZIJA JE: 

 • stvaranje društva koje se zalaže za dobrobit djece kako bi ona u potpunosti mogla preuzeti odgovornosti u zajednici.

 NAŠA MISIJA JE: 

 • promoviranje vrijednosti u području skrbi za dijete,
 • poticanje ranog razvoja i promoviranje odgovarajuće izvaninstitucionalne skrbi,
 • jačanje društvene svijesti i roditeljske kompetencije u području odgoja u najboljem interesu djeteta i mladih,
 • provođenje programa psihosocijalne potpore za djecu, mlade, roditelje i članove Udruge.

 VRIJEDNOSTI UDRUGE PORTIĆ: 

 • odgovornost i kompetentnost,
 • altruizam,
 • empatija,
 • humanizam,
 • solidarnost,
 • uvažavanje vrijednosti,
 • volonterstvo,
 • cjeloživotno učenje,
 • suradnja,
 • kreativnost.

Prethodno provedeni projekti:

ORIGAMI - UČENJE KROZ IGRU (2014. - 2020.)
Radionice Origami – učenje kroz igru u Portiću je 2014. godine osnovala naša pokojna članica Zdenka Šegota, vrhunska riječka origami majstorica, članica Hrvatskog origami društva. 2017. godine radionice nastavljaju voditi njezini učenici Dora Oštrić i Ivan Vučak uz pomoć Ane Vučak. Radionice origamija bile su namijenjene osnovnoškolskoj djeci, a u svakom je ciklusu bilo uključeno desetak učenika. Origami ima osobine igre koja je vrlo važna za razvoj djeteta. To je zabavna aktivnost koja prati određena pravila, uključuje emocije, a za djecu je vrlo uzbudljivo iščekivanje nastanka oblika od papira. Origami ujedno razvija motoričke i intelektualne sposobnosti, kreativnost i strpljenje, potiče maštu, razvijanje smisla za estetiku i logičko razmišljanje. Cilj je pružiti djeci prigodu za učenje na kreativan način u obliku izvannastavne aktivnosti koja će biti zabavna i neobvezujuća. Sudionici radionica sudjelovali su na raznim događanjima: Vidov origami maraton povodom obilježavanja Dana svetog Vida u Rijeci, Zdenkin origami flash mob, Sajam mogućnosti i sl.

RIJEKA PODRŠKE – RASTIMO ZAJEDNO (2014. - 2016.)
Projekt je osmišljen s namjerom da doprinese smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece predškolske dobi u obiteljima koje se nose s višestrukim rizicima za pojavu ili nastavak nasilnog ponašanja prema djetetu. Projekt je financiralo Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. Letak "Rijeka podrške - Rastimo zajedno" preuzmite na: letak_rastimo_zajedno.pdf 
Preuzmite dokument "Smjernice za rad s roditeljima iz osjetljivih skupina, suočenih s višestrukim rizicima za pojavu ili nastavak nasilnog ponašanja prema djeci" nastalih u sklopu projekta "Rijeka podrške - rastimo zajedno": smjernice_za_rad.pdf

"SUPPORT" – SUstavna Podrška za Podršku RodiTeljstvu (od prosinca 2014. do veljače 2016. godine)
U suradnji s partnerima Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" iz Zagreba i Udrugom "Korak dalje" iz Daruvara, provedene su aktivnosti kojima je cilj jačanje učinkovitosti i sposobnosti organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Letak projekta "SUPPORT" preuzmite na: support_letak.pdf

BABY FITNESS (2014., 2015., 2016.)
Program Baby fitness dio je kampanje UNICEF-a pod nazivom "Prve tri su najvažnije!". Od siječnja 2014. godine Udruga "Portić" nastavlja s provođenjem programa koji je do tada provodio Obiteljski centar Primorsko-goranske županije. Cilj programa bio je omogućiti bolji psihomotorni razvoj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi smještene u Dječjem domu Ivane Brlić Mažuranić – Podružnica Potok. Program je obuhvaćao deset volontera i stručni tim koji je radio individualno s djetetom, tzv. rad "jedan na jedan". Uz volontere, uključeni su bili i pedijatar, fizioterapeut i psiholog kako bi djeca dobila cjelovit tretman.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA DADILJA
Program se prvi put provodio 2009. godine u Narodnom učilištu u Rijeci prema verificiranom programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Isti projekt 2011. godine sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru Programa IPA, Komponenta IV - Ljudski resursi, Žene na tržištu rada prema kojem je 16 polaznica dobilo uvjerenje o osposobljenosti za dadilje. Ovim se projektom nastojalo utjecati na osiguravanje kvalitete izvaninstitucionalne skrbi o djeci do treće godine života i osnaživanje dugoročno nezaposlenih žena iznad 40 godina i njihovo aktiviranje na području društvenog i socijalnog djelovanja. Letak "Helping hand" preuzmite na: letak_helping_hand.pdf

MISLIMO SRCEM
Prvi ciklus radionica emocionalne podrške djeci proveden je 2009./2010. godine, dok se drugi ciklus provodio od siječnja 2014. godine do kraja 2018. godine. Radionice su prvenstveno bile namijenjene prevenciji poremećaja u ponašanju, točnije doprinosile smanjenju rizičnih ponašanja djece u segmentu emocionalnog osvješćivanja i opismenjavanja, kao i učenju socijalnih vještina važnih za život u zajednici. Projekt je kontinuirano sufinancirala Primorsko-goranska županija, a u nešto izmijenjenom obliku nastavio se provoditi u sklopu projekta "3,4 UČI, SAD" – projekt osnaživanja učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj. Tekst "Luka osjećaja - mislimo srcem" preuzmite na: mislimo_srcem.doc