Radionica: "Luka osjećaja - mislimo srcem"

Većina suvremenih psihologa i pedagoga kritiziraju suvremeno definiranje inteligencije (tzv. IQ inteligencije) jer naglasak previše stavlja na pamćenje, mišljenje, rješavanje problema, ne uključujući pri tome ljudske sposobnosti koje u bitnome utječu na to koliko mi „inteligentno“ živimo svoj život. Na tragu takvih razmatranja nastao je i koncept tzv. emocionalne inteligencije kao sposobnosti spoznaje vlastitih emocija, integracije emocija i misli, razumijevanja emocija i reguliranja emocija u svrhu vlastitog rasta i razvoja. Po takvom modelu, emocije se smatraju važnim izvorima informacija koje olakšavaju razumijevanje i snalaženje u socijalnoj okolini. Zapravo, to je sposobnost razumijevanja vlastitih emocija i motivacija, jednako kao i emocija i motivacija drugih.

Možda će najbolje suštinu emocionalne inteligencije pojasniti riječi D. Golemana, autora knjige “Emocionalna inteligencija”. On navodi: "Emocionalna inteligencija je drugačiji način da se bude pametan. Ona uključuje znanje o onome što osjećate i korištenje vlastitih osjećaja za donošenje dobrih odluka u životu. To je sposobnost dobrog upravljanja mučnim raspoloženjima i sposobnost kontrole nagona. Ona znači i to da ste motivirani i ostajete puni nade i optimistični i onda kad doživljavate neuspjehe na putu ostvarenja nekog cilja. To je i empatija, znanje o tome što drugi ljudi osjećaju. To su i socijalne vještine – dobro slaganje s drugima, upravljanje emocijama u odnosima, sposobnost uvjeravanja i vođenja drugih."

Emocionalna inteligencija podrazumijeva sljedeće sposobnosti:

  • samosvjesnost – tj. sposobnost prepoznavanja vlastitih osjećaja (kao i intuicije) i njihovog utjecaja na donošenje odluka,
  • samoreguliranje – tj. pravilno nošenje s emocijama: kontroliranje emocija i impulsa, prilagođavanje promjenjivim životnim prilikama i situacijama,
  • socijalna osviještenost – koja podrazumijeva sposobnost spoznavanja, razumijevanja i reagiranja na emocije drugih (posebno je značajna empatija),
  • upravljanje vezama – misli se na pravilno nošenje (upravljanje) sa sukobima.

Radionice namijenjene djeci od 4 do 12 godina odvijaju se tijekom školskih praznika, u ukupnom trajanju od dva tjedna. Broj polaznika je ograničen (12), stoga molimo roditelje da prijave djecu koja će moći prisustvovati cijelom ciklusu radionica.

Prijaviti se možete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pogledajte vijesti: