Komunikacijske radionice

Cilj Komunikacijskih radionica:

Unaprijediti kvalitetu komuniciranja s različitim ljudima na različitim razinama kroz iskustveno upoznavanje psiholoških mehanizama koji objašnjavaju različite uzroke poteškoća i nesporazuma, poticanje samorefleksije, te kroz uvježbavanje različitih tehnika graditi bolje međuljudske odnose.

Komuniciranje, način na koji nastupamo i oblikujemo međuljudske odnose i kontakte uvelike određuju sreću i profesionalnu uspješnost i napredovanje, te našu efikasnost kod suočavanja sa stresom. Pritom bitnu ulogu imaju naša mišljenja, percepcije, vrijednosti i potrebe, odnosno način na koji doživljavamo sami sebe, druge ljude i svijet u cjelini. Osnovne značajke komuniciranja u prostoru socijalnih interakcija su spontanost i nesvjesnost. Zbog svega ovoga suvremena psihologija može nam pomoći ne samo u prepoznavanju i osvještavanju vlastitih loših obrazaca komuniciranja, već i u usvajanju kvalitetnijeg načina komuniciranja. Tako doprinosimo kvalitetnijim odnosima. Stoga danas gotovo da ne postoji profesija kojoj komunikacijska psihologija nije ili ne bi trebala biti sastavni dio trajnog usavršavanja. Ovo osobito vrijedi za roditelje i osobe koje se profesionalne bave djecom, koji su odgovorni za odnose koje izgrađuju s djecom, a načinom komuniciranja direktno utječu i na izgradnju dječje osobnosti.

Okvirne teme:

PRVI CIKLUS

 • Psihološki model komuniciranja (Schulz von Thun),
 • 4 obavijesne strane i psihološki uzroci nečiste komunikacije kod pošiljatelja i kod primaoca,
 • Interakcija, najčešći "začarani krugovi" međuljudske interakcije, interpunkcija,
 • Metakomunikacija kao način unapređivanja komunikacije,
 • Neverbalna komunikacija, njene sastavnice i razvoj, razumijevanje i tumačenje,
 • Raskrinkavanje različitih načina neslušanja,
 • Aktivno slušanje, empatija i empatičko slušanje, privilegirano slušanje,
 • Verbalno komuniciranje,
 • Aspekt samoočitovanja, psihološki uzroci samoočitovanja, ja poruke,
 • Aspekt odnosa i ti-poruke, samoispunjujuća proročanstva.

DRUGI CIKLUS

 • Različiti načini komuniciranja-od agresivnog do pasivnog, uzroci i posljedice,
 • Asertivnost, psihološki uzroci neasertivnosti i putovi samopomoći,
 • Specifične tehnike asertivnog komuniciranja.

TREĆI CIKLUS

 • Sukob – između integriteta i suradnje,
 • Pitanje samosvijesti i model unutarnjeg tima (Schulz von Thun).

Struktura radionica:

Radionice je moguće kombinirati kao vikend seminare, koji pokrivaju sve teme, ili kao cikluse radionica (prvi, drugi i treći dio), ovisno o potrebama korisnika. (ukupno oko 30 sati). Kod vremenskog planiranja i kreiranja strategija vodi se računa o osnovnim načelima učenja odraslih npr.: uvažava se stručno i životno iskustvo sudionika, poštuju se različita uvjerenja i stavovi sudionika, postoji stalna orijentiranost na praktičnu vrijednost i svrhu onoga što se uči, povezuje se novo znanje s već naučenim informacijama i slično. Metode i tehnike rada u radionicama su diskusija u velikoj i maloj grupi i u paru, samostalan rad na pripremljenim protokolima, dnevničko zapisivanje, rad na tekstu (različite tehnike čitanja i pisanja za kritičko mišljenje), 5 - minutna predavanja i sl., a predviđene su i samostalne vježbe za period između dvije radionice.

Prijaviti se možete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.