Klub za roditelje

Pruža podršku roditeljima u njihovoj roditeljskoj ulozi, dajući im provjerene i istinite informacije, omogućava provjeru nekih usvojenih stavova i ponašanja vezanih uz odgoj djeteta, omogućava uvježbati neke za odgoj važne vještine, a sve u ozračju grupne podrške i povjerenja. Teoretska ishodišta susreta su psihologijske spoznaje o razvoju djeteta, o osobitoj važnosti prvih godina života za razvoj ljudskog bića, o izuzetnoj važnosti emocionalne topline, rane komunikacije i stimulacije koji su jednako važni uvjeti zdravog djetetovog razvoja kao što su to prehrana i čistoća, te o presudnoj ulozi roditelja i obitelji, koje niti jedna institucija ne može zamijeniti. Zbog brojnih društvenih promjena, osobito u svijetu rada, sastavu obitelji i novim spoznajama o prirodi djeteta i roditeljstva, danas je sveprisutna potreba da roditelji trebaju i imaju pravo na podršku u svojoj roditeljskoj ulozi. Ovakvim načinom rada podržavamo pravo djeteta na roditeljski odgoj koji je u najboljem interesu djeteta, a kako je to definiralo Vijeće Europe 2006. godine, donijevši standard pozitivnog roditeljstva na koja sva djeca Europe imaju pravo.

Prijaviti se mogu roditelji koji su prethodno završili ciklus radionica "Rastimo zajedno".
Prijaviti se možete na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.