Obrazovanje dadilja

Pronaći osobu koja će skrbiti o malom djetetu tzv. dadilju dok su roditelji na poslu može biti prilično težak zadatak. Osnovna greška koju mnogi roditelji čine je da na osnovu prvog dojma, halo-efekta zaposle osobu koja im se učinila simpatičnom i dragom, a da se kasnije vrlo brzo razočaraju jer osim simpatičnosti u toj osobi ne pronađu ništa od onog što su zapravo trebali za svoje dijete i svoju obitelj. Stoga nastojimo participirati u razvijanju programa koji osiguravaju da se o djeci, dok su roditelji na poslu, brinu dovoljno stručne osobe. Istraživanje interesa roditelja za educirane dadilje (prema podacima Strukovne udruge Portić iz 2009. godine) govori da bi oni, ako djecu ne mogu povjeriti vlastitim roditeljima, ili jaslicama, htjeli da im o djeci brine educirana osoba, čiji bi rad bio pod kontrolom.

Program obuke za Dadilje je verificiran i provodi se u Narodnom učilištu u Rijeci, a u suradnji sa Strukovnom udrugom Portić koja je idejni začetnik, suprovoditelj i supervizor istoimenog Programa. Od studenog 2010. Udruga provodi edukaciju za zanimanje Dadilja uz financijsku potporu Europske komisije. Projekt se realizira u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područnom službom Rijeka, Regionalnom razvojnom agencijom PORIN d.o.o. uz suradnju s Gradom Rijekom – Odjelom gradske uprave za odgoj i školstvo.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA ZA ZANIMANJE DADILJA:

  • njega, prehrana i skrb o zdravlju djece,
  • osnove psihosocijalnih obilježja djece,
  • razvojne potrebe djece,
  • sudjelovanje u obiteljskom odgoju i suradnja s roditeljima,
  • komunikacija s naglaskom na razvoj odnosa s djetetom,
  • bazična znanja o skrbi i njezi djece s posebnim potrebama,
  • jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, razvoj komunikacijsko-socijalnih vještina.

Program obrazovanja polaznicama će omogućiti stjecanje stručno-teorijskih znanja i vještina u ukupnom trajanju od 530 sati.

Više informacija saznajte u letku Helping Hand ili na stranicama Narodnog učilišta u Rijeci na kojima se možete i prijaviti za program.

Pogledajte vijesti: