Sri, 24.07.2024. 01:10

Arhiva vijesti 2015. godine

Arhiva vijesti 2015. godine

Arhiva vijesti Udruge "Portić" iz 2015. godine:

RADIONICA "RASTIMO ZAJEDNO PLUS"
Rijeka, 13.1.2015.

Pozivamo vas na prvu radionicu iz ciklusa programa radionica s roditeljima "Rastimo zajedno Plus" koji je namijenjen roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života. Radionica će se održati u utorak, 20.01.2015. u 17.00 sati u prostoru Udruge Portić, Trg sv. Barbare 5 (1. kat), Rijeka.

Glavni cilj Programa radionica (ciklus od 11 radionica) je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo, upoznaju bolje sebe kao roditelja te prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive, kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu te doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Voditeljice radionica su Sonja Pribela-Hodap i Gorana Mišćenić, psihologinje s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom i roditeljima. 


RADIONICE "TEHNIKE I AKTIVNOSTI UTEMELJENE NA TERAPIJI IGROM"
Rijeka, 26.1.2015.

Portić vas poziva na radionice "Tehnike i aktivnosti utemeljene na terapiji igrom". Radionice se sastoje od dva modula, održavaju se u 14. i 28. veljače 2015., od 9.00h do 15.00h s pauzom za ručak. Radionice su namijenjene stručnjacima koji žele unaprijediti svoje vještine u ovom području rada s djecom od 4 do 12 godina. Temeljen na tehnikama i aktivnostima iz terapije igrom, polaznici stječu osnovna znanja o terapiji igrom i temeljnim pristupima rada te uče razne vještine i tehnike za rad s djecom u grupnom okruženju. Baziraju na aktivnostima koje uključuju slijedeće modalitete koji se primjenjuju u terapiji igrom kao što je crtanje, glina, pijesak, lutke, priča i pokret.

Cilj radionica je naučiti stručnjake kako koristiti vještine iz terapije igrom u individualnom i grupnom radu s djecom. Prijave se primaju do 10.02.2015. ili do popunjenja grupe (8 polaznika)

Cijena za dva modula je 1000,00 kn odnosno 500,00 kn po radionici. Rok za uplatu do početka edukacije, plaća se na žiro račun Erste banke, HR0424020061100477178, poziv na broj 00 02-2015, svrha uplate: Kotizacija za seminar- Terapija igrom

Sudjelovanjem dobivate:
- Rad u grupi do 8 polaznika u ugodnoj, pozitivnoj i zaigranoj atmosferi
- Voditeljicu s bogatim znanjem i iskustvom u radu s djecom
- Potvrdu od strane Strukovne udruge Portić o sudjelovanju u edukaciji
- Osvježenje u pauzi
- Razumijevanje terapijske moći igre i načela na kojima se temelji terapija igrom
- Razvoj sposobnosti prepoznavanja i korištenja razlicitih modela terapije igrom
- Razumijevanje procesa terapije igrom i ulogu terapeuta igrom
- Razvoj sposobnosti strukturiranja igre

Kratki opis programa:
Terapija igrom bazirana je na činjenici da je igra djetetov prirodan medij za izražavanje. Djetetova igra služi nam da ga upoznamo, da saznamo o njegovim iskustvima, o čemu misli, što osjeća, te kako to utječe na njega i njegovo dnevno funkcioniranje. U terapiji igrom, djetetu je dana mogućnost da "odigra" svoje osjećaje i probleme, baš kao što će odrasli izverbalizirati svoje probleme. Cilj ovog programa je polaznicima pružiti osnovna znanja o terapiji igrom,osnovnim vještinama i tehnikama terapije igrom, modalitetima igre i primjeni osnova terapije igrom u radu s djecom. Polaznici će kroz iskustvene aktivnosti upoznati različitim modalitetima igre i steći vještine za korištenje svih modaliteta u grupnim i individualnim aktivnostima s djecom.


RODITELJSTVO TREBA SUSTAVNU PODRŠKU
Rijeka, 30.3.2015.

Svako dijete ima pravo na roditeljski odgoj, a svaki roditelj pravo na odgovarajuću pomoć društva u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti.

Projekt SUPPORT - SUstavna Podrška za POdršku RodiTeljstvu za cilj ima jačanje učinkovitosti i sposobnosti organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS.

"Projektom "SUPPORT" želimo postići široku dostupnost, održivost te visoku kvalitetu podrške roditeljstvu koja se ostvaruje kroz programe Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS koji se provode u organizacijama civilnog društva", pojašnjava Tamara Sremec, voditeljica projekta čiji je nositelj Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece "Portić" Rijeka, a partneri Centar za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" iz Zagreba i Udruga "Korak dalje" iz Daruvara.

Ishodište programa "Rastimo zajedno" je pravo svakog djeteta na roditeljski odgoj koji je u njegovom najboljem interesu, a pritom se ističe pravo roditelja da dobije odgovarajuću pomoć društva u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti, a razvijen je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici u okrilju Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo "Prve 3 su najvažnije!" Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj.

"Projektom će se educirati stručnjaci iz organizacija civilnog društva koje se bave podrškom roditeljstvu za vođenje interne supervizije rada provoditelja programa "Rastimo zajedno" i "Rastimo zajedno PLUS". Supervizija je važna u profesionalnom razvoju svih onih koji neposredno rade s ljudima i jedan od ključnih načina osiguranja razvoja organizacija i pružanja kvalitetne podrške roditeljstvu. Kako bi se osigurala visoka i stabilna razina kvalitete u provedbi programa podrške roditeljstvu izradit će se publikacija „Minimalni standardi i pokazatelji kvalitete provedbe Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva koja će omogućiti udrugama da roditeljima ponude kvalitetne programe u skladu s propisanim standardima, vodeći se pri tome pisanim materijalima", kaže Sremec dodavši kako će se u okviru projekta s ciljem poticanja i jačanja međusektorske suradnje i dijaloga svih zainteresiranih strana, održati okrugli stol kao i stručna konferencija na kojoj će biti prezentirani rezultati provedbe projekta.

U projekt su uključeni članovi organizacija civilnog društva koje djeluju na području: Bjelovarsko-bilogorske, Međimurske, Splitsko-dalmatinske, Sisačko-moslavačke, Primorsko-goranske, Istarske županije i Grada Zagreba. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 641.089.32 kuna.

Izvor: Civilnodruštvo.hr


EDUKACIJA U ŽMINJU
Žminj, 20.5.2015.

U organizaciji Udruge Portić, 30. svibnja 2015. u Dječjem vrtiću "Rapčići" u Žminju održat će se drugi modul edukacije "Tehnike i aktivnosti utemeljene na Terapiji igrom". Uz teoretski dio, radionice obuhvaćaju različite modalitete Terapije igrom i sudionicima pružaju prigodu da iskustveno dožive tehnike praćenja i promatranja djece. Praktični dio osmišljen je kao bi se ove tehnike mogle koristiti u grupnom i individualnom radu s djecom te kroz njih primijeniti stečena znanja. Edukacija je namijenjena odgojiteljima i stručnim suradnicima, voditeljica je Iva Lafta, mag edukacijske rehabilitacije.


PRVIH 6 MJESECI PROJEKTA SUPPORT (SUSTAVNA PODRŠKA ZA PODRŠKU RODITELJSTVU)
Rijeka, 11.7.2015.

Od prosinca 2014. godine udruga "Portić" iz Rijeke zajedno s partnerima: Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" iz Zagreba i udrugom "Korak dalje" iz Daruvara provodi projekt "SUPPORT – Sustavna Podrška za POdršku ROdiTeljstvu". Projekt je u potpunosti financiran od strane Europske unije iz sredstava Europskog socijalnog fonda (Operativni program: Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.) te Ureda za druge Vlade Republike Hrvatske. Ukupna vrijednost projekta je 641.089.32 kuna.

Projektom "SUPPORT" želi se ostvariti široka dostupnost, održivost te visoka kvaliteta programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS koji se provode u organizacijama civilnog društva.

Što smo do sada napravili?
Edukacija za supervizora programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus
Počela je edukacija budućih supervizorica koje će voditeljima Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS radionica u budućnosti pružati kvalitetnu podršku u njihovom voditeljskom poslu. Polaznice edukacije su članice 6 organizacija civilnog društva koje u različitim dijelovima Hrvatske provode Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS programe. Radi se o udrugama: Centar za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" iz Zagreba, HURID (Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu) iz Zagreba, "Korak dalje" iz Daruvara, MURID (Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu) iz Čakovca, "Portić" iz Rijeke i UPSI (Udruga za dječju integrativnu psihoterapiju) iz Zagreba. Edukaciju vode iskusne trenerice: prof. dr.sc. Lidija Arambašić i Jasenka Pregrad iz Gestalt centra "HOMA".

Do sada je održano 7 (od ukupno 12) edukacijskih modula u kojima smo usvajali različita znanja iz područja supervizije i osnovnih savjetodavnih vještina. Osim teorije usvajali smo i vještine što znači da vježbamo, vježbamo i vježbamo…

Još nas samo malo vremena dijeli od početka vođenja naših grupa, kada ćemo, uz nastavak učenja i podršku vrhunskih edukatorica, novostečena znanja početi samostalno koristiti da potaknemo novi val rasta kod voditelja radionica. Pred nama je vrijeme kada će sve naučeno početi dobivati konkretni oblik i funkciju, kada će se efekti učenja početi prenositi na voditelje radionica diljem Hrvatske s kojima ćemo zajednički tražiti načine kako da razviju svoje profesionalne kompetencije u vođenju radionica ali i da ostvare osobni rast. Očekujemo kako će tako osnaženi i potaknuti voditelji radionica unijeti novu kvalitetu i energiju u same radionice što znači da će roditelji dobiti kvalitetniju podršku za svoje roditeljstvo.

Izrada standarda i pokazatelja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva
Važan dio projekta SUPPORT je i razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS koji se provode u organizacijama civilnog društva. Zadatak osmišljavanja standarda i pokazatelja kvalitete u provedbi programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS u organizacijama civilnog društva preuzeo je Tim za kvalitetu u koji su uključeni po jedan predstavnik dječjih vrtića, organizacija civilnog društva, sustava socijalne skrbi, vanjski stručnjak za područje kvalitete i predstavnik roditelja. U svom dosadašnjem radu Tim za kvalitetu je definirao kvalitetu u provedbi programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS i prepoznato ključna područja kvalitete u provedbi programa a to su:

1) Vrijednosti i načela programa
2) Standardizirani program i provedba
3) Standardi za voditelje i podrška voditeljima
4) Praćenje i vrednovanje procesa i ishoda u provedbi programa
5) Usmjerenost prema korisnicima i zajednici

U nastavku svog rada, Tim za kvalitetu će razraditi prepoznata ključna područja kvalitete i za svako će ponuditi standarde kao i pokazatelje i s njima povezane izvore provjere. U izradi standarda i pokazatelja kvalitete pomoći će i informacije koje su o svom iskustvu prolaska kroz radionice Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS ponudili roditelji tijekom fokus grupe koja je u suradnji s partnerskom udrugom "Korak dalje" provedena u Daruvaru. Kada članice Tima za kvalitetu sastave konačni prijedlog dokumenta "Standarda i pokazatelja kvalitete u provedbi Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS programa" on će se poslati na provjeru u organizacije civilnog društva kako se osiguralo da su predloženi standardi jasno opisani i primjenjivi u praksi.

Jačanje partnerskih odnosa tijekom provedbe projekta
Aktivnosti koje organiziramo zajedno s partnerima uvijek su dodatne prilike za druženje, jačane partnerstva, produbljivanja postojećih veza i planiranje idućih aktivnosti.

Administracija i vođenje projekta
U provođenju projekta koji se financira sredstvima Europske unije važno je voditi računa o svim obavezama prema donatorima što uključuje sastavljanje detaljnih izvještaja o napretku projekta. 


PREDSTAVLJANJE PROJEKTA U SLOVENIJI
Bovec, 12.9.2015.

Volonterka i članica Udruge Portić Maja Opašić predstavila je projekt "Pripovjedač/ica priča za laku noć u dječjoj bolnici Kantrida" na Ljetnoj školi stranih jezika (Bovec, Slovenija) koju organizira Sveučilište Alpe-Adria iz Klagenfurta, a ovogodišnja tema škole je "Civilno društvo na području Alpe-Adria".

Tijekom radionice predstavljene su aktivnosti Portića, a posebno projekt "Tete i barbe pričalice".

 

 


ODRŽAN OKRUGLI STOL RIJEKA PODRŠKE - RASTIMO ZAJEDNO
Rijeka, 18.9.2015.

U riječkoj Gradskoj vijećnici, u četvrtak 17.9. održan je okrugli stol pod nazivom "Rijeka podrške - Rastimo zajedno", koji se provodi u sklopu istoimenog projekta koji je započeo u rujnu 2014. godine. Projekt je osmišljen kako bi se roditeljima koji žive u otežanim uvjetima pružila socijalna i emocionalna podrška.

Riječ je o projektu kojeg od rujna 2014. provodi Udruga za promicanje dobrobiti Portić u partnerstvu s Centrom za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno" - Zagreb, Udrugom za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O.R. i Centrom za socijalnu skrb Rijeka – podružnica Obiteljski centar, a zahvaljujući financijskoj potpori Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske. 


SEMINAR ZA VOLONTERE U ZAGREBU
Zagreb, 12.10.2015.

Udruga Portić iz Rijeke i Udruga za promicanje potreba djece i mladih "Smiješak za sve" organiziraju Seminar za volontere u projektu "Pripovjedač/ica priča za laku noć na Dječjim bolničkim odjelima".

Seminar će se održati 16. i 17. listopada u zagrebačkoj Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića (Ulica Matije Mesića 35, Šalata).

Detaljan program seminara u Zagrebu pogledajte na: program_seminara_2015_zagreb.pdf


SANDRA MRKALJ JE VOLONTERKA GODINE!
Rijeka, 3.12.2015.

Sandra Mrkalj, volonterka u projektu "Pripovjedač/Pripovjedačica priča za laku noć u Dječjoj bolnici Kantrida" volonterka je 2015. godine!
Njezinu volontersku priču pogledajte na: https://www.youtube.com/watch?v=nRf5QGBrScE
Čestitamo, Sandra! Više na: http://rijecanin.rtl.hr/tko-su-volonteri-godine-istaknuti-volonteri-i-volonterke-s-podrucja-zupanije-i-grada-dobili-nagrade/


ZAKLJUČCI OKRUGLOG STOLA "ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U PRUŽANJU PODRŠKE RODITELJSTVU - IZAZOVI SURADNJE"
Rijeka, 10.12.2015.

U Daruvaru je 3.11.2015. održan okrugli stol "Uloga organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu – Izazovi suradnje" u sklopu projekta SUPPORT koji Udruga Portić provodi zajedno s partnerima Udrugom Korak dalje iz Daruvara i Centrom Rastimo zajedno iz Zagreba. Pogledajte dokument sa zaključcima iz izlaganja sudionika i provedene rasprave: zakljucci.pdf


PORTIĆ U MEDIJIMA TIJEKOM 2015. GODINE: