Sri, 24.07.2024. 02:26

Knjižnica "Portić"

Knjižnica "Portić"

Knjižnica Udruge "Portić" broji više od 1500 naslova stručne i dječje literature namijenjene našim članovima, korisnicima i volonterima, posebice tetama i barbama pričalicama. Knjižnica je otvorena u ožujku 2012. godine.

Knjižnicu vode volonterke Drina Franović i Marina Dušak od kojih se u svakom trenutku može zatražiti savjet u vezi literature i dogovoriti termin dolaska.